Güncel Etkinlikler:

Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi

 Değerli Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimcileri,

Sizleri, 12-14 Nisan 2019 tarihinde İzmir'de düzenlenecek olan Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi’nde sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız.

Kongremizin ana teması “Bütüncül FMGT okuryazarlığı” olarak belirlenmiştir. Kongremizin amacı, fen, matematik, girişimcilik ve teknoloji eğitimi alanında çalışan bilim insanlarının çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamaktır. Programda; panellere, çalıştaylara, sözlü bildirilere ve poster sunumlarına yer verilecektir. Uluslararası FMGT Eğitimi Kongresi için daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve/veya yayımlanmamış özgün çalışmalarınızı web adresimiz üzerinden bizlere göndermenizi bekliyoruz.

Kabul edilen bildirilerin özetleri kongre öncesinde “Bildiri Özetleri E-Kitabı" olarak yayımlanacaktır. Kongre sonrasında bildirileriniz, makale biçimine dönüştürmek ve hakem değerlendirme sürecinden geçirmek koşulu ile ya “Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”nda ya da anlaşmalı bazı dergilerin özel sayılarında hakem süreci sonunda yayınlanacaktır.

12-14 Nisan 2019 tarihlerindeki Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi’nde tüm fen, matematik, girişimcilik ve teknoloji eğitimi araştırmacılarını, alanla ilgili öğretmenleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerini İzmir’de ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde, OrEgDa ve BilMat işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.

Erişim Linki: http://www.fmgtegitimikongresi.com/?s=0