Araştırma Projeleri

Kurum

Yer Aldığınız Proje veya Araştırmalar

Proje yürütücüsü, Uzman/ Araştırmacı, Eğitmen…

TÜBİTAK

Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje Yarışması, 4. Bölge, Bursa (Mart-Nisan 2012).

Rehber

TÜBİTAK-4004 (113B099)

Genç Mucitlere Yönelik Bilim Kampı, Bursa (25-31 Ağustos 2013)

Uzman/ Araştırmacı

TÜBİTAK 2214/A (1059B141400214)

2214-A Doktora Sırası Araştırma Burs Programı Finlandiya (2014-2015)

Yürütücü-Araştırmacı

TÜBİTAK-4004 (116B238)

Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Geleceğin Öğretmenleri Doğa Eğitimi İçin Sakarya'da Buluşuyor (12-18 Haziran 2017 )

Eğitmen 

BAP Münferit Proje (2017/1-84 M)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Girişimci Özellikleri İle Çoklu Zeka Türleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2017)

Yürütücü

TÜBİTAK-4004 (118B400)

Enerji ve Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi (16-21 Temmuz 2018)

Uzman/ Araştırmacı

TÜBİTAK-4007 (118B704)

Çekirdekten Bilim (2018)

Konuşmacı (Yenilikçi Bir Fikrim Var)

BAP Münferit Proje 2018/2-45 M

Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı, Çevre Motivasyonu ve Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Algıları Üzerindeki Etkisi (2018- devam ediyor)

Yürütücü