Bildiriler

3.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 
 
 • Deveci, İ. (2018). Öğretmen Adaylarının Gözüyle Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Sürecinin Girişimcilik Eğitimi Açısından İncelenmesi. 4'üncü Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi, 23-24 Kasım, Antalya (ÖZET).
 • Deveci, İ., & Karteri, İ. (2018). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi Ve Çevresel Ölçüm Cihazlarına İlişkin Farkındalıkları. 4'üncü Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi, 23-24 Kasım, Antalya (ÖZET).
 • Deveci, İ. (2018). E-STEM Eğitiminin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Yaşam Becerilerine Yansımaları: Nitel Bir Araştırma. ERPA International Congresses on Education, 28 Haziran-1 Temmuz, İstanbul, (ÖZET).
 • Deveci, İ. & Aydın, F. (2018). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Girişimci Özelliklerinin Sanal Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri Açısından İncelenmesi. ERPA International Congresses on Education, 28 Haziran-1 Temmuz, İstanbul, (Tam Metin).
 • Deveci, İ. & Kavak, S. (2018). Türkiye’de Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitimi İle İlgili Yürütülen Araştırmaların Tematik Açıdan İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları, 27-30 Nisan, Nevşehir, (ÖZET).
 • Deveci, İ. & Kavak, S. (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Hakkındaki Görüşleri. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları, 27-30 Nisan, Nevşehir (Tam Metin)
 • Deveci, İ. & Konuş, F. Z. (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Hakkındaki Görüşleri. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları, 27-30 Nisan, Nevşehir, (ÖZET).
 • Deveci, İ. & Aydız, M. (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yaşam Becerilerinin Aktarılabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları, 27-30 Nisan, Nevşehir, (ÖZET).
 • Deveci, İ. & Aydın, F. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çoklu zekâ alanlarının girişimci özellikleri yordama durumu. 3. Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi, 24-25 kasım, Antalya (ÖZET).
 • Deveci, İ. & Çepni, S. (2017). Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Öğretim Programıyla Bütünleştirilmiş Girişimcilik Eğitimi Modülleri Hakkındaki Görüşleri. ERPA International Congresses on Education, 18-21 Mayıs, Budapest / Hungary (ÖZET).
 • Deveci, İ. (2017). 2013 Yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı ile 2017 Yılı Taslak Fen Bilimleri Öğretim Programının Karşılaştırılması. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu (ÖZET).
 • Deveci, İ. (2017). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Girişimci Özellikleri: Öz Değerlendirme. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu (ÖZET).
 • Deveci, İ. & Çepni, S. (2017). Fen Bilimleri Öğretim Programıyla (5-8) Bütünleştirilmiş Girişimcilik Eğitimi Modüllerinin Uygulandığı Süreç: Günlük Yansımaları. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27-29 Nisan, Çanakkale (ÖZET).
 • Deveci, İ. & Çepni, S. (2017). Fen Bilimleri Öğretim Programıyla Bütünleştirilmiş Girişimcilik Eğitimi Modüllerinin Tanıtılması. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27-29 Nisan, Çanakkale (ÖZET).
 • Deveci, İ. & Çepni, S. (2016). Fen Bilimleri Öğretim Programıyla (5-8) ile Bütünleştirilmiş Girişimcilik Eğitimi Modüllerinin Öğretmen Adayları Üzerindeki Eğitsel Yansımaları. ERPA International Congresses on Education, 2-4 June, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina (Virtual Presentation - ÖZET).
 • Deveci, İ. & Çepni, S. (2016). Fen Bilimleri Eğitiminde Girişimcilik Konusunda Yürütülen Araştırmaların Tematik Açıdan İncelenmesi.  VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Mayıs, Çanakkale (ÖZET).
 • Deveci, İ. (2016). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilgi ve Uygulama Boyutu Açısından Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Algıları.  VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Mayıs, Çanakkale (ÖZET).
 • Deveci, İ. & Seikkula-Leino, J. (2015). Investigation Carried Out Researches on Entrepreneurship Education In Teacher Education: Thematic Review. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI). Adana / Turkey, 22-24 October, 2015 (Abstract)
 • Deveci, İ. & Çepni, S. (2015). The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurship Characteristics of Pre-service Science Teachers, Educational Researches and Publications Association, Greece / Athens, 4-7 June 2015.
 • Deveci, İ. & Çepni, S. (2014). Fen Bilimleri Programının Girişimci Özellikler Açısından İncelenmesi: Kazanımlar ve Etkinlikler. ERPA International Congresses on Education, İstanbul. 6-8 June, (ÖZET). 
 • Deveci, İ. & Çepni, S. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Girişimci Özelliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), Konya, May 16-18, (ÖZET).
 • Deveci, İ. Şimşekli, Y. & Özer, D. Ö., (2012) Teacher Characterıstıcs That Scıence And Technology Teacher Candıdates Were Influenced By In The Past. I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, 17-21 June. (Tam metin)
 • Özer, D. Ö., Şimşekli, Y., & Deveci, İ., (2012) The Vıews of Scıence And Technology Teacher Candıdates On Organ Donation. I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa 17-21 June, (ÖZET).
 
4.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 • Deveci, İ. & Çepni, S. (2014). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Girişimci Proje Geliştirme Süreci: Sorunlar ve Öneriler. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana / TÜRKİYE, 11-14 Eylül (ÖZET). 
 • Ülger, B.B. & Deveci, İ.  (2013). İlköğretim Düzeyi Fizik Konularındaki Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Uluslararası Literatüre Bakış. I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 12-14 Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara (ÖZET). 
 • Deveci, İ., Ülger, B.B. Aydın, H. & Çepni, S. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının 5e Modeli Uygulamalarından Yansımalar, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir (ÖZET).
 • Deveci, İ. & Önder, İ. (2012). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Kapsamında Verilen Ödevlere İlişkin Veli Görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi, 27-30 Haziran, Niğde (ÖZET).
 • Deveci, İ. & Önder, İ. (2012). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Kapsamında Verilen Ödevlere Yönelik Öğrenci Görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi, 27-30 Haziran, Niğde (ÖZET).
 • Kıyıcı, B, F., Yiğit, A, E., Kavşut, G., Akova, A & Deveci, İ. (2010). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuar Araç Gereçlerini Tanıma Düzeyleri. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi, 23-24-25 Eylül, İzmir.