Eğitime Katkı

Öğretim Üyesi Olarak Görev Aldığı Derslerden Bazıları:

Dönem Düzey Ders adı Program

Bahar Dönemi

(2016-2017)

Lisans

Fen Öğretiminde Çağdaş Yaklaşım.(Seç.II)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Lisans

Fen Teknoloji Programı ve Planlama

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Lisans

Özel Öğretim Yöntemleri -I

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Yüksek Lisans

Fen Eğitiminde Girişimcilik

Fen Bilgisi Eğitimi

Güz Dönemi

(2017-2018)

Lisans

Biyolojide Özel Konular

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Yüksek Lisans

Nitel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yüksek Lisans

Fen Eğitimi ve Yaşam Becerileri İlişkisi

Fen Bilgisi Eğitimi

Bahar Dönemi

(2017-2018)

Lisans

Fen Öğretiminde Girişimcilik

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Lisans

Özel Öğretim Yöntemleri -I

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Yüksek Lisans

Fen Eğitiminde Girişimcilik

Fen Bilgisi Eğitimi

Yüksek Lisans

Eğitimde Karma Yöntem Araştırmaları

Fen Bilgisi Eğitimi

Güz Dönemi

(2018-2019)

Lisans

Biyolojide Özel Konular

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Lisans

Özel Öğretim Yöntemleri -II

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Yüksek Lisans

Nitel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yüksek Lisans

Eğitim Araştırmalarında İçerik Analizi

Fen Bilgisi Eğitimi