Makaleler

1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yer Alan Makaleler
 
 • Deveci, İ., Konuş, F. Z. & Aydız, M. (2018).  Investigation in terms of life skills of the 2018 Science Curriculum Acquisitions. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(2), 765-797. [ESCI, TR Dizin]
 • Deveci, İ. & Aydın, F. (2018). The relationship between middle school students’ tendencies toward academic risk-taking and their attitudes to science.  Issues In Educational Research, 28 (3), 260-277.  [ERIC, Scopus]
 • Deveci, İ. & Seikkula-Leino, J. (2018). A Review of Entrepreneurship Education in Teacher Education. Malaysian Journal of Learning and Instructions, 15(1), 105-148. [ESCI, ERIC, Social Science & Humanities Citation Index (SS&HCI)]
 • Deveci, İ. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının sahip oldukları FeTeMM farkındalıklarının girişimci özellikleri yordama durumu. Kastamonu Education Journal, 26(1), 1247-1256. [EBSCO, TR Dizin]
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2017). Studies conducted on entrepreneurship in science education: thematic review of research. Journal of Turkish Science Education, 14(4), 126-143. [SCOPUS, EBSCO]
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2017). The effect of entrepreneurship education modules integrated with science education on the entrepreneurial characteristics of pre-service science teachers, Social Works, 15(2), 56-85. [Ulrich’s PROQUEST, DOAJ]
 • Deveci, İ. (2016a). Science-based entrepreneur project development process for pre-service science teachers: difficulties faced, Research in Teacher Eduaction, 6(1), 30-35.
 • Deveci, İ. (2016b). Perceptions and Competence of Turkish Pre-service Science Teachers with regard to Entrepreneurship. Australian Journal of Teacher Education, 41(5), 153-170. [ERIC]
 • Deveci, İ. & Seikkula-Leino, J. (2016). Finnish Science Teacher Educators’ Opinions about the Implementation Process Related to Entrepreneurship Education. Electronic Journal of Science Education, 20(4), 1-20. [EBSCO]
 • Deveci, İ. & Yiğit, N. (2015). The Homework Assignment Preferences of Middle School Students in Science Course in Turkey. Journal of Elementary Education. 25(2), 1-26. [DOAJ]
 • Deveci, İ. & Seikkula-Leino, J. (2015). Entrepreneurship in Finnish Teacher Training. The International Journal of Research in Teacher Education, 6(3), 24-39. [Ulrich’s]
 • Deveci, İ. & Önder, İ. (2015). Views of Middle School Students on Homework Assignments in Science Courses, Science Education International, 26(4), 539-556. [ERIC]
 • Deveci, İ., & Çepni, S (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Girişimci Özelliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 135-149. [H.W. Wilson]
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2015). Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 92-112. [EBSCO]
 • Ormanci, U., Çepni, S., Deveci, İ., & Aydin, Ö. (2015). A Thematic Review of Interactive Whiteboard Use in Science Education: Rationales, Purposes, Methods and General Knowledge. Journal of Science Education and Technology, 1-17. [SSCI]
 • Deveci, İ. Zengin, M.N. & Çepni, S. (2015). Fen Tabanlı Girişimcilik Eğitimi Modüllerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama (EBULİNE), 14(27), 59-80. [EBSCO]
 • Deveci, İ., & Yiğit, N. (2015). Homework Assignment Preference Scale for Science Courses: A Validity and Reliability Study. International Journal of Education, 7(2), 193-214. [EBSCO]
 • Deveci, İ. & Çepni, S. (2014). Fen Bilimleri Öğretmen Eğitiminde Girişimcilik. Journal of Turkish Science Education, 11(2), 161-188. [SCOPUS, EBSCO]
 • Deveci, İ. & Önder, İ. (2013). The Students’ Views Related to the Given Homeworks in The Science and Technology Courses A Qualitative Study, US-China Education Review A. 3(1), 1-9. [ERIC]
 • Deveci, İ. & Önder, İ. (2013). Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğretmen, Öğrenci ve Veli Ölçeklerini Geliştirme Çalışması. Journal of Turkish Science Education. 10(3), 160-184. [SCOPUS, EBSCO]
 • Deveci, İ. Önder, İ. & Çepni, S. (2013). Parents’ Views Regarding Homeworks Given In Science Courses. Journal of Baltic Science Education. 12(4), 497-508. [SSCI]
 • Deveci, İ. & Önder, İ. (2013b). Parents’ Views About the Homework Given in Science and Technology Classes: A Qualitative Study, US-China Education Review A. 3(7), 561-569.
 • Beşoluk, Ş., Önder, İ. & Deveci, İ. (2011). Morningness-Eveningness Preference and Academik Achievement Of University Students. Chronobiology International, 28(2) 118–125. [SCI]
 
2.Ulusal Hakemli Dergilerde Yer Alan Makaleler
 • Deveci, İ. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Tabanlı Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 1(1), 19-47.
 • Deveci, İ. (2018). Ortaokul Fen Laboratuvarı Akademik Risk Alma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.  İlköğretim Online, 17(4), 1861-1876.  [TR Dizin]
 • Deveci, İ. (2018). Türkiye’de 2013 ve 2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Temel Öğeler Açısından Karşılaştırılması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 799-825. [TR Dizin]
 • Deveci, İ. (2018).Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen Tabanlı Girişimcilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 2(1), 1-15.
 • Deveci, İ. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin farkındalıkları, tecrübeleri ve mevcut çabaları: Girişimcilik kavramı örneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 1-20 [TR Dizin]
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2017). Girişimcilik eğitimi modüllerinin fen bilimleri öğretmen adayları üzerindeki yansımaları, Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 813-856. [TR Dizin]
 • Deveci. İ. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının girişimci özellikler ile ilgili öz değerlendirmeleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 202-228. [TR Dizin]
 • Deveci, İ., & Aydın, F. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çoklu zekâ alanlarının girişimci özellikleri yordama durumu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 175-188. [TR Dizin, EBSCO]
 • Deveci. İ. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin bilgi ve uygulama boyutu açısından girişimcilik kavramı hakkındaki algıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(2), 264-288. [TR Dizin, EBSCO]
 • Deveci, İ., & Çepni, S (2017).  Examination of the science education curriculum (5–8 grades) in terms of entrepreneurial characteristics. Journal of Subject Teaching Research, 3(2), 51-74.
 • Deveci, İ. & Önder, İ. (2014). Fen ve Teknoloji Dersinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğretmen Görüşleri, İlköğretim Online, 13(1), 33-48. [TR Dizin, SCOPUS, EBSCO]