Kitaplar

 
 
Kitap ya da Kitap Bölümleri
 
  • Deveci, İ. & Seikkula-Leino, J. (2023). The Link Between Entrepreneurship and STEM Education, Sila Kaya-Capocci, Erin Peters-Burton (Ed.), Enhancing Entrepreneurial Mindsets Through STEM Education (3-23 pages), Springer.
  • Deveci, İ. & Beşoluk, Ş. (2022). Disiplinlerarası Fen Öğretimi ve Girişimcilik. Hakan Şevki Ayvacı, Mustafa Ergun (Ed.), Disiplinlerarası Fen Öğretimi. Ankara: Pegem yayıncılık.
  • Deveci, İ. (2021). Girişimci zihniyet. Ümmühan Ormancı, Salih Çepni (Ed.),  21. Yüzyıl Becerileri ve Beceri Öğretimi. Ankara: Nobel yayıncılık
  • Deveci, İ. (2020). Genetik klonlama. Ezgi Güven Yıldırım, Ayşe Nesibe Önder (Ed.),  Senaryolarla desteklenmiş fen ve teknoloji uygulamaları (syf. 99-152). Ankara: Anı yayıncılık.
  • Deveci, i. (2019). Measuring and assessing 21st century competencies in science education, S. Çepni, & Y. Kara (Ed.), Current studies in educational assessment and evaluation (163-189 pages), İstanbul: Paradigma Akademi.
  • Deveci, İ. (2018). Entrepreneurial skills in science education, F. Güneş, & Y. Söylemez (Ed.), The skill approach in education: From theory to practice (359-369 pages), United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing.
  • Deveci, İ. (2017). E-STEM (Girişimcilik, Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik). S. Çepni (Ed.),  Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi (syf. 133-163). Ankara: Pegem yayıncılık.